Podmínky dotačního programu Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2023

Dotační program s názvem  Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2023  (dále jen dotační program) je vyhlašován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Pravidla dotačního programu jsou vytvořena v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné (dále jen Zásady) schválenými Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 3527 ze dne 21.09.2022. Lhůta pro podání žádostí je od 15.12.2022 do 13.01.2023


Přehled poskytnutých dotací Program 2023

Přehled dotací

Žádost o programovoz dotaci včeně jejich povinných příloh:

Žádost o dotaci Program 2023 Žádost o dotaci Program 2023

Rozpočet projektu Rozpočet projektu

Zásady pro poskytování dotací Zásady pro poskytování dotací

Financni_vyporadani_dotace.xlsx Financni_vyporadani_dotace.xlsx

Dotační program má tři tituly:

Titul a) podporu celoroční činnosti a materiální vybavení stávajících spolků

Titul b) konkrétní akci vyplývající z činnosti spolku

Titul c) rekondiční, popř. edukační pobyt

Celé znění dotačního prgramu naleznete zde:

Podmínky dotačního programu 2023 Podmínky dotačního programu 2023

Kontakt: Pavlína Fiedorová, Odbor sociální, tel.: 596 387 398 nebo Bc. Andrea Wiechecová, odbor sociální, tel.: 596 387 248