Projednání změny č. 1 Územního plánu Karviné

1221.jpg Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel územního plánu informuje, že je zpracována změna č. 1  Územního plánu Karviné.


Veřejné projednání  návrhu změny č. 1 Územního plánu Karviné se uskuteční dne 19.02.2019 v 15:00 hod. v aule Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Změna územního plánu je pořizována zkráceným postupem a projednává se pouze v rozsahu měněných částí. Bližší informace jsou zveřejněny veřejnou vyhláškou na úřední desce Magistrátu města Karviné.

Kompletní návrh změny územního plánu je zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Karviné. S návrhem změny územního plánu je možné se seznámit v úředních hodinách na Odboru stavebním a životního prostředí v budově B Magistrátu města Karviné, u kterého může každý písemně uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, a to nejpozději do 26.02.2019.

Obor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné