Manuál pro označování provozoven a umisťování reklam na území MPZ Karviná z hlediska památkové péče

Manuál, který obsahuje soubor základních pravidel pro označování  provozoven a umisťování reklam,  byl vytvořen pro území Městské památkové  zóny Karviná. 


Manuál, který obsahuje soubor základních pravidel pro označování  provozoven a umisťování reklam,  byl vytvořen pro území Městské památkové  zóny Karviná. Může být rovněž inspirativním dokumentemi  pro ostatní části města.
Doporučujeme jakýkoliv záměr na označení provozovny  nebo umistění reklamy na území městské památkové zóny předem konzultovat s orgánem státní památkové péče, kterým je Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné, budova B, kancelář č. 95.

Manuál pro označování provozoven a umisťování reklam na území MPZ.pdf