Česká obchodní inspekce mění formu svého poradenství

perex-logo ČOI.png Koncem března tak končí poradenské a konzultační dny v prostorách magistrátu.


perex-logo ČOI.png

12.02.2024 – Oznamujeme, že ke konci měsíce března budou ukončeny poradenské a konzultační dny České obchodní inspekce, které se konaly v budově C Magistrátu města Karviné, na živnostenském oddělení Odboru správního, ul. Karola Śliwky 50/8a v Karviné-Fryštátě. 

Důvodem pro ukončení je přechod na jednotnou centralizovanou formu poradensko-informační činnosti v rámci celé České obchodní inspekce. V případě, že spotřebitelé budou mít dotaz obecného charakteru, mohou odpověď na něj najít na internetových stránkách České obchodní inspekce, přičemž pro specifické dotazy mohou využít poradenskou linku +420 222 703 404, vždy v pondělí a ve středu v čase 8:00–16:00 hodin.