Odbor správní

Odbor správní se zabývá správními činnostmi v oblastech občanskosprávní (zejména evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, matrika), dopravněsprávní (registr řidičů, registr vozidel, dopravní přestupky), přestupkové (přestupky na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku), živnostenské (živnostenská oprávnění, živnostenská kontrola, evidence zemědělských podnikatelů).


Vedoucí odboru

pluhar.jpg qr pluhař.png

Ing. Petr Pluhař MPA
Odbor správní
Telefon: 596 387 460
Email:

 

Členění odboru

Oddělení dopravněsprávní


Vedoucí

Ing. Jana Michaličková
oddělení dopravněsprávní
Telefon: 596 387 741
Email:

Umístění

 • budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8a (mapa)

Zajišťuje

 • vede registr silničních vozidel,
 • vede registr řidičů,
 • vydává osvědčení k provozování stanic měření emisí,
 • projednává přestupky v provozu na pozemních komunikacích,
 • vydává registrace k provozování autoškol,
 • provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění,
 • provádí zkoušky v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Mgr. Michaela Cahlíková
oddělení dopravněsprávní
596 387 780 C/224
Bc. Ingrid Dulawová
oddělení dopravněsprávní
596 387 737 C/225
Dagmar Franzová
oddělení dopravněsprávní
596 387 785 C/120
Iveta Chroboková
oddělení dopravněsprávní
596 387 716 C/120
Bc. Marie Klusová
oddělení dopravněsprávní
596 387 739 C/119,226
Bc. Milan Laryš
oddělení dopravněsprávní
596 387 738 C/225
Renáta Laryšová
oddělení dopravněsprávní
596 387 713 C/120
Ing. Jiří Macošek
oddělení dopravněsprávní
596 387 723 C/226
Irena Martikánová
oddělení dopravněsprávní
596 387 717 C/120
Ing. Jana Michaličková
oddělení dopravněsprávní
596 387 741 C/227
Mgr. Daniel Osička
oddělení dopravněsprávní
596 387 711 C/120
Ing. Aneta SpurnáDiS.
oddělení dopravněsprávní
596 387 715 C/120
Mgr. Roman Svoboda
oddělení dopravněsprávní
596 387 740 C/236

 


Oddělení občanskosprávní


Vedoucí

Bc. Ivana Szczygielová
oddělení občanskosprávní
Telefon: 596 387 729
Email:

Umístění

 • budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8a (mapa)

Zajišťuje

 • vydání rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu
 • nahlížení do matričních knih  
 • určení otcovství  
 • uzavření manželství (i církevního)  
 • změna jména a příjmení  
 • podání žádosti o zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí českých státních občanů v cizině   
 • změna, ukončení a zrušení trvalého pobytu
 • vydání občanského průkazu  
 • vydání cestovního dokladu
 • vedení seznamů voličů a vydávání voličských průkazů

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Kateřina Božíková
oddělení občanskosprávní
596 387 700 C/103
Naděžda Bubová
oddělení občanskosprávní
596 387 705 C/103
Jarmila Holáňová
oddělení občanskosprávní
596 387 703 C/103
Anna Koláčná
oddělení občanskosprávní
596 387 730 C/213
Bc. Jana Kramná
oddělení občanskosprávní
596 387 732 C/214
Bc. Lenka Kresáčová
oddělení občanskosprávní
596 387 731 C/214
Petra Morawiecová
oddělení občanskosprávní
596 387 733 C/213
Mgr. Kristýna Nováková
oddělení občanskosprávní
596 387 704 C/103
Bc. Ilona Ožanová
oddělení občanskosprávní
596 387 728 C/205
Lenka Salamonová
oddělení občanskosprávní
596 387 727 C/205
Ivana Sochaczová
oddělení občanskosprávní
596 387 702 C/103
Bc. Jitka Suchanková
oddělení občanskosprávní
596 387 781 C/103
Bc. Ivana Szczygielová
oddělení občanskosprávní
596 387 729 C/212
Ľubica Škutová
oddělení občanskosprávní
596 387 701 C/103

 


Oddělení přestupkové


Vedoucí

Ing. Wanda Stolarzová
oddělení přestupkové
Telefon: 596 387 457
Email:

Umístění

 • budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8a (mapa)

Zajišťuje

 • Projednání přestupků, oznámených Policií ČR a Městskou policií Karviná, podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a to zejména :

  • proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě  
  • proti veřejnému pořádku  
  • proti občanskému soužití  
  • proti majetku

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Bc. Libor Jelínek
oddělení přestupkové
596 387 458 C/217
lic. Alena Kniezková
oddělení přestupkové
596 387 468 C/241
Ing. Veronika Kobilitzová
oddělení přestupkové
596 387 461 C/211
Pavla Kostková
oddělení přestupkové
596 387 466 C/240
Bc. Dominika Miková
oddělení přestupkové
596 387 456 C/218
Mgr. Karin Skibová
oddělení přestupkové
596 387 465 C/206
Ing. Wanda Stolarzová
oddělení přestupkové
596 387 457 C/207
Bc. Andrea Štefíková
oddělení přestupkové
596 387 462 C/217
Ing. Andrea Venclová
oddělení přestupkové
596 387 469 C/219

 


Oddělení živnostenské


 

Informace oddělení živnostenského jsou na samostatné stránce Město Karviná > Podnikání a investování > Živnostenský úřad ico-new-win2.png

 


 

Česká obchodní inspekce mění formu svého poradenství

perex-logo ČOI.png Koncem března tak končí poradenské a konzultační dny v prostorách magistrátu.

 

Vyřízené žádosti o občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz

Žádosti o vydání OBČANSKÉHO PRŮKAZU nebo CESTOVNÍHO DOKLADU nebo ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU, podané níže uvedeného dne (a před tímto dnem), jsou vyřízené a je možno si doklad vyzvednout.