Služba Senior taxi nadále pokračuje

perex_Senior taxi_ilu.jpg Průkazky vyřídíte na Odboru sociálním magistrátu.


perex_Senior taxi_ilu.jpg

06.11.2023 (aktualizace) – Všem stávajícím uživatelům služby Senior taxi oznamujeme, že průkaz, který jim byl vydán na konci roku 2022 a v průběhu roku 2023 je platný až do konce dubna 2024, proto v současné době a následujících měsících nebudou vydávány průkazy nové.

Pro nové zájemce o tuto službu, kteří splňují podmínky dosažení věku 70 let, mají trvalý pobyt ve městě Karviná a doposud průkaz na období od 1.1.2023 do 30.4.2024 nemají, si jej mohou průběžně vyřídit s platností do 30.4.2024, na Odboru sociálním, budova D, Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát, telefonní kontakt: 596 387 314 nebo 596 387 349.

O podrobnostech a podmínkách spojených s vydáváním průkazů na období od května 2024 Vás budeme v příštím roce v předstihu informovat na internetových stránkách města a v Karvinském zpravodaji, popř. se můžete informovat na výše uvedených telefonních číslech.

 

21.11.2022 – Stejně jako v předchozích letech budou vydávány průkazy Senior Taxi, nově s platností na období od 1. ledna 2023 do 30. dubna 2024.

Průkazky Senior taxi  budou vydávány seniorům od 21. listopadu do 21. prosince 2022, a to v úřední dny pondělí a středu v době od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:00  a následně  od 2. ledna 2023, taktéž v úřední dny pondělí a středu, (úterý a čtvrtek  na základě předchozí telefonické domluvy a objednání),  v budově D Magistrátu města Karviné, ul. Karola Śliwky 219, v Karviné-Fryštátě (bývalá vojenská správa), po předložení platného občanského průkazu, nebo bude průkaz možné vydat  jiné (zastupující) osobě na základě předložení plné moci a občanského průkazu žadatele-seniora a zmocněné osoby.      

Průkaz si mohou vyřídit senioři starší 70 let s trvalým pobytem v Karviné.  V rámci této služby bude  zajištěna přeprava  z místa jejich bydliště k lékařům, včetně nemocnic a poliklinik na území města, na návštěvu karvinských hřbitovních míst nebo za účelem vyřízení úředních záležitostí v budovách Magistrátu města Karviné.

Tiskopisy potřebných písemností k vyřízení průkazky najdete na tomto webu v přehledu životních situací – Sociální ochrana – v části Potřebuji vyřídit.