Služba Senior taxi bude pokračovat i v roce 2023

perex_Senior taxi_ilu.jpg Průkazky vyřídíte na magistrátě již od 21. listopadu 2022.


perex_Senior taxi_ilu.jpg

Stejně jako v předchozích letech budou vydávány průkazy Senior Taxi, nově s platností na období od 1. ledna 2023 do 30. dubna 2024.

Průkazky Senior taxi  budou vydávány seniorům od 21. listopadu do 21. prosince 2022, a to v úřední dny pondělí a středu v době od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:00  a následně  od 2. ledna 2023, taktéž v úřední dny pondělí a středu, (úterý a čtvrtek  na základě předchozí telefonické domluvy a objednání),  v budově D Magistrátu města Karviné, ul. Karola Śliwky 219, v Karviné-Fryštátě (bývalá vojenská správa), po předložení platného občanského průkazu, nebo bude průkaz možné vydat  jiné (zastupující) osobě na základě předložení plné moci a občanského průkazu žadatele-seniora a zmocněné osoby.      

Průkaz si mohou vyřídit senioři starší 70 let s trvalým pobytem v Karviné.  V rámci této služby bude  zajištěna přeprava  z místa jejich bydliště k lékařům, včetně nemocnic a poliklinik na území města, na návštěvu karvinských hřbitovních míst nebo za účelem vyřízení úředních záležitostí v budovách Magistrátu města Karviné.

Tiskopisy potřebných písemností k vyřízení průkazky najdete na tomto webu v přehledu životních situací – Sociální ochrana – v části Potřebuji vyřídit.