Odbor sociální magistrátu zahájil výdej nových průkazů Senior taxi

perex-Senior taxi - ilu.jpg Od 6. května 2024 si vyřídíte průkaz s platností na tři roky.


perex-Senior taxi - ilu.jpg

03.05.2024 – Také v letošním roce zajišťuje statutární město Karviná pro své dříve narozené občany službu Senior taxi. Průkaz si mohou zájemci 2024 vyřídit od 06.05.2024 nově s platností na tři roky, a to v úřední dny, kterými jsou pondělky a středy.

Stávající uživatelé, kteří měli vyřízený průkaz na období 2023–duben 2024, mají možnost tento průkaz využívat ještě v měsíci květnu 2024. Poté je nutné tyto staré průkazy vyměnit, nejpozději do 30. června 2024.

Noví zájemci o službu, kteří dovršili věku 70 let a mají trvalý pobyt v Karviné si mohou přijít průkaz taktéž vyřídit.

 Uživatelé se díky této službě přepraví z místa jejich bydliště k lékařům, včetně nemocnic a poliklinik na území města, na návštěvu karvinských hřbitovních míst nebo k budovám Magistrátu města Karviné za účelem vyřízení úředních záležitostí.

Cena jedné jízdy je 20 Kč a v každém měsíci má uživatel nárok na 6 jízd.

 

Výměna a vydávání průkazů Senior taxi:

Kde: Budova D Magistrátu města Karviné, ul. Karola Śliwky 219, v Karviné-Fryštátě (bývalá vojenská správa). 

Kdy: V úřední dny pondělí a středu v době od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. (V úterý a čtvrtek pouze na základě předchozí telefonické domluvy a objednání).  

Pro vyřízení průkazu je potřeba předložit platný občanský průkaz seniora a popř. také starý průkaz Senior taxi. Zastupující zmocněné osobě bude průkaz vydán na základě předložení plné moci podepsané žadatelem i zastupujícím, občanského průkazu žadatele-seniora a zmocněné osoby. Formulář plné moci je možné vyzvednout na výše uvedené adrese nebo je dostupný na webových stránkách města v přehledu životních situací – Sociální ochrana – v části Potřebuji vyřídit.

 

Vydávání průkazů v Bytových domech pro seniory a městských klubech seniorů:

10. května 2024 od 8:00 do 12:00 hodin – U Svobodáren 1300,1303, Karviná-Nové Město

13. května 2024 od 09:00 do 13:00 hodin – U Lesa 871, Karviná-Ráj

14. května 2024 od 15:00 do 16:30 hodin – MKS Těšínská 596, Karviná-Louky

15. května 2024 od 13:00 do 15:00 hodin – MKS v Aleji 433, Karviná-Ráj

16. května 2024 od 08:00 do 09:00 hodin – Leonovova 1796, Karviná-Hranice

16. května 2024 od 09:10 do 13:00 hodin – Borovského 814, Karviná-Ráj

17. května 2024 od 10:00 do 12:00 hodin – Markova 48, Karviná-Fryštát

21. května 2024 od 15:00 do 16:00 hodin – MKS Náměstí Ondry Foltýna 43, Karviná-Staré Město

22. května 2024 od 13:00 do 15:00 hodin – MKS Rudé armády 536, Karviná-Hranice