Počet dětí hlášených k trvalému pobytu ve správním obvodu města Karviné k 01.01.2022

Počet dětí hlášených k trvalému pobytu ve správním obvodu města Karviné k 01.01.2022 : 10 131 dětí