Ocenění osobností v sociální oblasti za rok 2022

perex-TSS-Družba 2023.jpg Pamětní listy Rady města Karviné si letos odneslo osm oceněných.


IMGP2724.jpg

V karvinském Obecním domě Družba byly v rámci tradičního setkání pracovníků v sociálních a návazných službách oceněny osobnosti v sociální oblasti za rok 2022.

 Statutární město Karviná oceňuje osobnosti v sociální oblasti od roku 2015. „Všem těmto lidem, nejen oceněným, ale všem, kteří se podílejí na poskytování sociálních služeb, patří velké poděkování a velký obdiv. Ne vždy si společnost těchto lidí všímá, proto je důležité, abychom na ně upozorňovali a oceňovali všechny ty, kteří jsou ochotni pro nás pro všechny něco udělat. Za to jim patří opravdu velké poděkování,“ řekl náměstek primátora Karviné Radim Slíva (nestr. za SOCDEM). V již v devátém ročníku dorazilo osm nominací na ocenění ve třech kategoriích, a to za registrované sociální služby, návazné služby a dobrovolnickou činnost.

 „Dnešní setkání je pro nás jednou z nejdůležitějších událostí roku, kdy chceme poděkovat sociálním a návazným službám, které na našem území jsou. Jsou z různých oblastí, pracují s různými cílovými skupinami, ale ani jedna z těch prací není jednoduchá. Je to složitá činnost, hodně náročná, jak fyzicky, tak psychicky,“ dodala vedoucí Odboru sociálního karvinského magistrátu Martina Smužová.

„Pracovníků v sociální sféře má Karviná mnoho a myslím si, že každý z nich má své místo. Chtěl bych všem poděkovat za to, co dělají ve vztahu k handicapovaným, zdravotně postiženým, v rámci seniorských domů. Jsem rád, že sociální práce funguje dobře a sociální služby jsou v Karviné na dobré úrovni,“ řekl primátor Karviné Jan Wolf (SOCDEM). 

 OCENĚNÉ OSOBNOSTI

 Kategorie registrované služby

Simona_Staniekova.jpg

Simona Stanieková

(navrhovatel: Mgr. Hana Pierzchalová, SLEZSKÁ HUMANITA)

 Paní Simona pracuje na pozici přímé obslužné péče v Domově pro seniory již 16 let a je jednou z nejlepších pracovnic v přímé péči. Při své práci je důsledná a projevuje tolik potřebnou empatii. O klientech dokáže uvažovat komplexně, naslouchá jejich přáním a je velmi všímavá k jejich potřebám. Je skvělou klíčovou pracovnicí, provádí činnosti i nad rámec svých povinností. Zadané úkoly plní okamžitě a precizně. Rovněž je oblíbená v kolektivu.

 

 

 

Agata_Bogoczova.jpg

Agáta Bogoczová

(navrhovatel: Bc. Lenka Šimerdová, Nový domov, příspěvková organizace)

 Do organizace nastoupila paní Agáta v lednu 2009, na pozici pracovnice v sociálních službách tak již letos pracuje patnáctým rokem. Samotný Domov zná již od svého dětství, kdy se v něm pohybovala se svou maminkou, která organizaci zasvětila celý svůj pracovní život.

Po nástupu do domova začala pracovat ve službě Domova pro seniory, oddělení DS-A, kde by ráda zůstala až do důchodu. Z počátku pečovala o částečně mobilní klienty, v současné době se stará také o seniory vyžadující komplexní ošetřovatelskou péči.

Uživatelé domova u p. Bogoczové oceňují především její bezprostřednost a jadrný smysl pro humor. Nechybí jí však ani empatie. Senioři a jejich rodiny u ní najdou pochopení, oporu, často i obětí a trpělivý přístup v každé životní situaci. Kromě běžné práce na oddělení se s chutí zapojuje do aktivizačních činností a s uživateli se často i ve svém volném čase účastní velkých celodomovských akcí. Také v týmu oddělení je vnímaná jako výborná pracovnice a hlavně obětavá kolegyně, která každému vždy ochotně pomůže. 

 

Blanka_Dadokova.jpg

Mgr. Blanka Dadoková

(navrhovatel: Mgr. Jarmila Zelková, Sociální služby Karviná, p.o.)

 V sociální oblasti pracuje paní Blanka od roku 1988, kdy nastoupila jako vedoucí Odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu v Karviné. Od roku 2015 dosud je ředitelkou příspěvkové organizace Sociální služby Karviná. Téměř celý svůj profesní život zasvětila práci v sociální oblasti ve prospěch města Karviné. Zakládala Azylový dům pro matky s dětmi, Ústav sociální péče V Aleji, v roce 2002 Sociální služby Karviná, v roce 2016 se zasadila o zřízení pobytové odlehčovací služby, v rámci činnosti Odboru sociálního iniciovala modernizaci a podporu Klubů seniorů. Úzce spolupracovala s neziskovými organizacemi, zejména se Slezskou humanitou a Slezskou diakonií při zřizování a rozšiřování sociálních služeb na území města. Nelze opomenou její manažerské dovednosti. Vedla odbor, jehož hlavní náplní bylo vyplácení sociálních dávek. Práce zaměstnanců byla psychicky náročná a ona dokázala posilovat jejich pracovní motivaci, podporovat samostatnost a osobní odpovědnost, byla vstřícná a empatická. Má organizační a řídící schopnosti, dokáže motivovat, jednat rozvážně v nečekaných situacích, vyznačuje se profesionálním, ale i vnímavým a lidským přístupem.  I když je opavskou rodačkou, profesní život zasvětila Karviné, vždy se zajímala o rozvoj města, zasazovala se o to, aby se zde dalo spokojeně žít.

 

Dana_Gezova.jpg

Dana Gezová (Slezská Diakonie)

(navrhovatel: kolektiv opatrovnické agendy Odboru sociálního karvinského magistrátu)

 Jako pracovník v sociálních službách pracuje paní Dana ve Slezské diakonii již od roku 2017, a to ve službě NOE Karviná, podpora samostatného bydlení. V této službě pracuje téměř od jejího vzniku a stala se její duší.

Mezi klienty této služby patřily i osoby omezené ve svéprávnosti, u nichž statutární město Karviná vykonává funkci veřejného opatrovníka. Mezi těmito klienty byla velmi oblíbená, někteří ji vnímali jako velmi blízkou osobu, takřka jako člena rodiny. Svým pozitivním přístupem a životním elánem byla schopna své klienty motivovat a posouvat k lepší kvalitě života. U klientů, kterým chyběly základní životní a hygienické návyky, byla schopna dlouhodobým a trpělivým působením nacvičit běžnou sebeobsluhu. Svým až mateřským přístupem přispívala k jejich duševní pohodě. Spolupráce s opatrovníky a sociálními pracovníky na opatrovnické agendě byla vždy profesionální, bezproblémová a mnohdy i nad rámec povinností. Za to vše jí patří velký dík.

 

Kategorie návazné služby

Jana Kubínová.jpg

Jana Kubínová

(navrhovatel: Evgenie Hanusová, Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Karviná)

 Paní Jana je členkou organizace od jejího počátku, od r. 2010 působí ve funkci předsedkyně. Aktivně se zapojuje do péče o seniory a zdravotně postižené občany. Svou náročnou práci vykonává vždy s úsměvem a svědomitě, je mimořádně empatická a chápavá v přístupu k potřebným. Díky její iniciativě, nápadům a schopnosti zajistit finance byl vylepšen celý chod organizace.  Organizovala aktivizační činnosti, které členům pomáhaly rozvíjet manuální, sociální a komunikační dovednosti, tvořivost a kreativitu.  V atmosféře důvěry, bezpečí a klidu, kterou kolem sebe vytváří, mohou členové otevřeně hovořit o svých těžkostech, zkušenostech a prožitcích. Paní Kubinová k 31.12.2023 končí ve své funkci předsedkyně spolku a návrh na ocenění je poděkováním za její dlouholetou svědomitou práci a prezentaci spolku na veřejnosti.

 

Jaroslav_Matonoha.jpg

Jaroslav Matonoha

(navrhovatel: Margita Menšíková, Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Karviná)

 Pan Jaroslav je dlouholetým členem výboru organizace, pracuje jako hospodář.  Pomáhá při organizování a zajišťování sportovních akcí a soutěží v bowlingu, šipkách a ruských kuželkách. Zúčastňuje se soutěží a kulturně společenských akcí v družebních organizacích STP. Je spolehlivý a ochotný vždy pomoci i při jiných společných akcích, např. smažení vaječiny, MDŽ, Mikulášské. Podílí se na zveřejňování článků a fotografií z těchto akcí na webových stránkách organizace.

 

 

 

Martin_Bojko.jpg

Martin Bojko

(navrhovatel: Bc. Dita Kendziorová, Slezská diakonie, Housing First)

 Pan Martin je dlouhodobým oddaným zaměstnancem Slezské diakonie. Svoje poslání pomáhat lidem zahájil 01.02.2019 jako terénní pracovník v projektu Sociální bydlení s doprovodným sociálním programem ve městě Karviná. Následně pokračoval jako pracovník v sociálních službách v projektu Housing First a nyní pracuje v jeho navazujícím projektu Slezské diakonie. Svou nekonečnou trpělivostí, ochotou a otevřeným srdcem je již několik let oporou nejen svým kolegům, pracovníkům jiných spolupracujících služeb, ale zejména klientům, kteří potřebují často dlouhodobou, intenzivní podporu. Není pro něho nic překážkou, naopak vzniklé potíže jsou pro něho výzvou. Z úst klientů je popisován jako kamarád profesionál, který má pro ně vždy dobré slovo. Je nejen empatický, organizačně schopný, odpovědný, ale zejména lidský. Kolegy i klienty dokáže vždy rozesmát, vtipem a kreativitou donutí každého, aby se na svou situaci podíval jiným úhlem.  Začal si zvyšovat kvalifikaci studiem na VŠ, aby mohl vykonávat práci sociálního pracovníka.

 

Kategorie výkon dobrovolnické činnosti

Vladimira_Gajdaczova.jpg

Ing. Vladimíra Gajdaczová
(navrhovatel: Žaneta Pawliková, ADRA)

 Dobrovolnickou činnost zahájila paní Vladimíra v roce 2019 v programu „Dobrovolníci v domácnostech“. Stala se dobrovolnicí a oporou nevidomému klientovi, který není v seniorském věku, jak je v tomto programu obvyklé. To byla pro ni veliká výzva, protože musela zvládnout spoustu úskalí, které souvisí s doprovodem nevidomé osoby. 

S panem Honzou se stali dobrými kamarády, strávili společně již 140 hodin v průběhu 85 návštěv. Motivuje pana Honzu k pohybu, dokázala ho přesvědčit, aby začal používat slepeckou hůl a trénoval orientaci. Společný čas tráví obvykle procházkou, výjimkou není ani složitý terén v lese. Paní Vlaďka je velice obětavá a ochotná, podporuje Honzu v jeho těžkých osobních chvílích a dodává mu sebedůvěru. Je velmi energická a při své práci rozdává pozitivní a optimistický pohled na svět. 

 

V rámci slavnostního oceňování proběhla také v Obecním domě Družba soutěžní výstava výrobků, které vytvořili klienti v sociálních a návazných službách a volnočasových kroužcích. Nejlepší z nich vybírala porota, jeden výrobek získal i cenu primátora. „Líbí se mi model železnice, ale všechny ty výrobky jsou krásné, jde vidět, že jsou dělány srdcem a to je to nejlepší, co může být,“ uzavřel primátor. Výrobky si může  prohlédnout v Městském informačním centru i veřejnost do úterý 17. října 2023.