Odbor sociální

Odbor sociální zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí a v rámci sociálně-právního poradenství pomoc a podporu jednotlivcům a rodinám v nepříznivé sociální situaci. Dále zajišťuje agendu žádostí o umístění občanů do bytových domů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Senior taxi, parkovací průkazy, veřejné opatrovnictví a realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb, včetně dotačního řízení sociálních a návazných služeb.


Vedoucí odboru

smuzova.jpg qr smužová.png

Mgr. Martina Smužová MPA
Odbor sociální
Telefon: 596 387 200
Email:

 

Členění odboru

Oddělení sociálních věcí


Vedoucí

mgr Bc. Wieslawa Fukalová
oddělení sociálních věcí
Telefon: 596 387 353
Email:

 Umístění

 • Budova "D", ul. Karola Śliwky 219/15 (mapa)

Zajišťuje

 • výkon funkce veřejného opatrovníka u občanů omezených ve svéprávnosti,
 • agendu zvláštních příjemců dávek důchodového pojištění, v případě, že občan není schopen přijímat dávky důchodového pojištění, rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce,
 • uzavírání smluv o poskytování sociální služby dle zákona o sociálních službách, u osob, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce,  
 • realizaci činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob, včetně činnosti sociálního kurátora,
 • romskou problematiku,
 • koordinaci Systému integrované podpory seniorů nad 75 let (SIPS)

        

...

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Bc. Martina BaronováDiS.
oddělení sociálních věcí
596 387 238 D/324
Bc. Silvie Baurová
oddělení sociálních věcí
596 387 215 D/106
Bc. Yvona Dziadková
oddělení sociálních věcí
596 387 318 D/324
mgr Bc. Wieslawa Fukalová
oddělení sociálních věcí
596 387 353 D/305
mgr Barbora Górecká
oddělení sociálních věcí
596 387 212 D/106
Mgr. Marie Hlaváčová
oddělení sociálních věcí
596 387 273 D/314
lic. Jana Koleková
oddělení sociálních věcí
596 387 375 D/323
Bc. Michaela Linhartová
oddělení sociálních věcí
596 387 293 D/111
Andrea MachováDiS.
oddělení sociálních věcí
596 387 269 D/316
Bc. Kristýna Marušíková
oddělení sociálních věcí
596 387 293 D/111
mgr Bc. Jarmila Mazáková
oddělení sociálních věcí
596 387 337 D/322
Taťána MirováDiS.
oddělení sociálních věcí
596 387 467 D/325
Bc. Andrea Mokričková
oddělení sociálních věcí
596 387 235 D/316
Ing. Bc. Jana Musiolková
oddělení sociálních věcí
596 387 289 D/111
Mgr. Iva PaluchováDis.
oddělení sociálních věcí
596 387 634 D/323
Mgr. Ilona Pavlíková
oddělení sociálních věcí
596 387 376 D/323
Mgr. Zuzana StiborováDiS.
oddělení sociálních věcí
596 387 348 D/314
Bc. Lucie Stonová
oddělení sociálních věcí
596 387 102 D/316
Bc. Jarmila Szurmanová
oddělení sociálních věcí
596 387 361 D/325
Bc. Jana ValouchováDiS.
oddělení sociálních věcí
596 387 382 D/304

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí


Vedoucí

Bc. Brigita Svoreňová DiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Telefon: 596 387 772
Email:

Umístění

 • Budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8A (mapa)

Zajišťuje

 • odborné poradenství a pomoc v oblastech péče a výživy nezletilého dítěte, úpravy styku dítěte s rodiči po jejich rozchodu
 • výkon opatrovnictví, poručnictví a zástupování dítěte ve věcech dědického řízení a jiných majetkových záležitostí
 • odborné poradenství a pomoc v oblasti náhradní rodinné péče - osvojení, pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu
 • poskytování pomoci dětem ohroženým z důvodu špatné péče, zanedbávání, týrání a zneužívání  
 • odborné poradenství a pomoc v oblasti řešení výchovných problémů dětí spočívajících zejména v zanedbávání povinné školní docházky, zneužívání alkoholu a drog, páchání protiprávního jednání (trestná činnost a přestupky)
 • podrobný popis činností OSPOD je uveden ve Standardu č. 3  Standard č. 3: Informovanost o výkonu SPOD

 

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Bc. Marcela Bulantová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 760 C/404
Bc. Daniela Čadová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 764 C/413
Bc. Vladislava Doktorová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 783 C/416
Mgr. et Bc. Tamara Gajdzioková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 769 C/412
Ing. Daniela Gavlasová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 761 C/411
Bc. Lucie Haltufová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 775 C/504
Jana HanuskováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 758 C/416
Renáta Jančíková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 768 C/408
Mgr. Marcela Jandáková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 766 C/407
Mgr. Lucie KabotováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 767 C/415
Mgr. Monika Martinková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 776 C/414
Bc. Zuzana Medviďová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 762 C/503
Bc. Magdalena Michniková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 779  
Irena MinarčíkováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 788 C/414
Bc. Miroslava Skotnicová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 773 C/505
Mgr. Kateřina Sporyschová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 771 C/403
Bc. Brigita SvoreňováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 772 C/417
Kateřina ŠpandelováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 755 C/415
Mgr. Jana ŠutováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 770 D/413
Bc. Adriana Žídková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 774 C/505

Oddělení sociálního plánování a podpory


Vedoucí

Bc. Jana Gavlovská
oddělení sociálního plánování a podpory
Telefon: 596 387 339
Email:

Umístění

 • Budova "D", ul. Karola Śliwky 219/15 (mapa)

Zajišťuje

 • realizaci procesu dotačního řízení u sociálních a návazných služeb z rozpočtu SMK (DOTACE kód S)
 • provoz Městských klubů seniorů a Spolkového domu,
 • vedení agendy žádostí o umístění občanů do bytových domů pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • koordinaci procesu komunitního plánování (KPSS),
 • vydávání "Parkovacích průkazů" označující vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (O7 a O2),

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Pavlína Fiedorová
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 398 D/321
Bc. Jana Gavlovská
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 339 D/317
Ing. Zlatuše Hrková
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 300 D/315
Helena Kniežová
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 240  
Bc. Dita Patrmanová
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 225 D/204
mgr Bc. Marie Pollaková
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 349 D/210
Bc. Petra Vysocká
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 314 D/210
Bc. Andrea Wiechećová
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 248 D/321

 

 

Dotační program s názvem Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2022

Dotační program s názvem Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2022 (dále jen dotační program) je vyhlašován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Pravidla dotačního programu jsou vytvořena v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné (dále jen Zásady) schválenými Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 548 ze dne 01.11.2021. Lhůta pro podání žádostí je od 20.12.2021 do 10.01.2022

 

Obliba služby Senior taxi stále roste

perex_Senior taxi_ilu.jpg Průkazky pro rok 2022 vyřídíte na magistrátě již od 22. listopadu 2021.

 

Ocenili jsme osobnosti v sociální oblasti za rok 2020

MHA_4926.JPG Poděkování je nedílnou součástí říjnových Sociálních služeb na dlani.

 

Katalog sociálních služeb je dostupný také elektronicky

perex_KSS_ilu.jpg Najít vhodnou sociální a návaznou službu je opět o něco snazší.

 

Standardy kvality OSPOD, rozdělení obvodů dle specializace

S účinností od 01.01.2015 se oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) řídí při výkonu své činnosti standardy kvality sociálně-právní ochrany, a to dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 

 

Spolkový dům

 

Komunitní plánování

 

Informační leták OSPOD

 

Vzory návrhů k podání soudu ve vztahu k dítěti

Níže uvedené vzory jsou použity z publikace "Vzory smluv a podání" vydané nakladatelstvím Linde Praha, kdy jde o 14. vydání z aktuálními vzory po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle stavu k 1.1.2014. Autoři publikace jsou Škárová, Vaněk, Balcarová, Nováková a kolektiv autorů.