ZŠ a MŠ Družby - školní psycholog

hledáme školního psychologa, nástup možný ihned


Školní psycholog je
pedagogickým pracovníkem podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb. ve
znění pozdějších předpisů).
Hlavní náplní práce školního psychologa při podpoře vzdělávání žáků se sociálním
znevýhodněním jsou tyto činnosti:
a) základní psychologická diagnostika žáků, identifikace žáků se sociálním znevýhodněním
a jejich monitoring;
b) prevence a intervence v oblasti sociálního klimatu třídy/školy;
c) prevence a intervence v oblasti náročného chování žáků;
d) intervence zaměřené na podporu pozornosti žáků a snížení deficitů dílčích funkcí
(vnímání, paměť);
e) podpora žáků při adaptaci na školní prostředí a v sociálním začlenění;
f) individuální konzultace s žáky, podpora jejich studijní motivace;
g) podpora pedagogů při péči o fyzické i duševní zdraví žáků;
h) psychologické poradenství pro pedagogické pracovníky i pro zákonné zástupce žáků;
i) facilitace spolupráce s klinickými psychology a pracovníky školských poradenských
zařízení;
j) další práce související s přímou pedagogickou činností.