Pravidelná změna jízdních řádů se dotkne pouze linky 513

perex_MHD_513_ilu.jpg Od poloviny března však rekonstrukce ulice Žižkovy omezí 8 z 10 linek MHD.


perex_MHD_513_ilu.jpg

01.03.2019 – Pravidelné úpravy jízdních řádů zohledňují požadavky cestujících a poznatky Odboru školství a rozvoje Magistrátu města Karviné z kontrolní činnosti, která probíhá v součinnosti s dopravcem.

Od neděle 03.03.2019 vstoupí v platnost první dílčí změna jízdních řádů v letošním roce. V Karviné se dotkne linky MHD č. 513:

  • spoj č. 3 bude opožděn o 3 minuty – spoj nově odjede ze zastávky „Staré Město, konečná“ v 06:08 h,

  • spoj č. 23 bude opožděn o 2 minuty – spoj nově odjede ze zastávky „Staré Město, konečná“ v 14:08 h,

  • spoj č. 12 bude uspíšen o 11 minut – spoj nově odjede ze zastávky „Ráj, Na Kopci“ v 07:25 h.

Na ostatních linkách nedochází k žádným změnám. V souvislosti s rekonstrukcí vozovky ulice Žižkovy v Karviné-Hranicích však v polovině měsíce března, po zahájení II. etapy rekonstrukce, začnou platit výlukové jízdní řády na osmi z desíti linek MHD. Uzavírkou komunikace mezi kruhovým objezdem u Kauflandu a poliklinikou nebudou dotčeny pouze linky č. 513 a 514. Výlukové jízdní řády osmi uzavírkou dotčených linek, s platností do odvolání, budou po jejich schválení k dispozici na webových stánkách dopravce – www.3csad.czwww.kodis.cz. Stejně tak dopravce zajistí zveřejnění výlukových jízdních řádů na označnících všech zastávek po trasách uvedených linek. 

Uvádíme výčet základních změn jízdních řádů po dobu rekonstrukce, resp. uzavírky, která by měla trvat od poloviny března do poloviny května tohoto roku:

  • Linky č. 511 a 516 budou vedeny odklonem přes zastávku „Hranice, bazén“. Na této zastávce bude vždy přestup cestujících z linky č. 519.
  • Linky č. 512 a 518 budou vedeny odklonem přes zastávku „Hranice, bazén“. Na této zastávce bude vždy přestup cestujících z linky č. 520.
  • Linka č. 515 bude vedena odklonem přes zastávku „Hranice, bazén“. Vybrané spoje budou zkráceny do zastávky „Fryštát, aut. nádraží“. Spoje této linky budou i nadále zajíždět k Dolu Darkov, ale na průmyslovou zónu Nové Pole v Karviné-Starém Městě budou na jednotlivé směny (návoz i odvoz) zajíždět vybrané spoje linky č. 520.
  • Linka č. 517 bude v rámci stávajícího výlukového jízdního řádu navíc vedena odklonem přes zastávku „Hranice, bazén“.
  • Linka č. 519 bude vedena odklonem přes zastávky „Hranice, škola/okružní/pekárna/bazén“ a zastávku „Mizerov, Kosmos“. Vždy v zastávce „Hranice, bazén“ bude zajištěn přestup na linky č. 511 a 516. Změna trasy je provedena zejména pro zajištění dopravní obslužnosti městské části Karviná-Hranice (horní část) a s ohledem na přestupní vazbu jednotlivých spojů na vlak (od vlaku).
  • Linka č. 520 bude vedena odklonem přes zastávku „Mizerov, Kosmos“ a zastávky „Hranice, bazén/pekárna/okružní/škola“. Vždy v zastávce „Hranice, bazén“ bude zajištěn přestup na linky č. 512 a 518. Změna trasy je provedena zejména pro zajištění dopravní obslužnosti městské části Karviná-Hranice (horní část). Vybrané spoje budou zajíždět na průmyslovou zónu Nové Pole v Karviné-Starém Městě.
  • U přestupů mezi spoji uvedených linek městské autobusové dopravy v zastávce „Hranice, bazén“ bude garantováno čekání při zpoždění do 3 minut. Tyto linky budou ve zmíněné zastávce zastavovat u druhého (prostředního) označníku ve směru na Ráj, kde zastavuje příměstská autobusová linka ve směru na Havířov.