Slavnostní ceremoniál Vítání občánků se pomalu vrací do normálu

IMGP7328.jpg S ohledem na epidemickou přestávku není věk dítěte limitován.


IMGP7339.jpg

(aktualizováno 06.09.2021)  

Termín 26.09.2021 je již plně obsazen!

Také na rok 2021 město Karviná připravilo termíny velmi oblíbeného ceremoniálu Vítání občánků.

 Koronavirová epidemie zasahuje nejen do podmínek účasti na nich, ale i do samotného konání obřadu.

Na základě aktuálních protiepidemických opatření jsou povinni všichni účastníci obřadu předložit potvrzení o bezinfekčnosti. Navíc všichni přítomní, mimo dětí do dvou let věku (včetně), musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu.

Dotazy týkající se ceremoniálu, přihlášek, posunutí termínu a jiné Vám zodpoví na Odboru školství a rozvoje telefonicky na č. 596 387 488 nebo e-mailem vitaniobcanku@karvina_cz. 

Při písemné přihlášce je třeba oznámit:

  • jméno a příjmení dítěte a jeho datum narození, 
  • jméno a příjmení matky a otce, 
  • adresu, kam bude zaslána pozvánka v týdnu před konáním slavnostního obřadu,
  • telefonní kontakt.

Během loňského roku město Karviná přivítalo nové občánky pouze během ledna, února a září. Pokud patříte mezi rodiče, kterým byl termín zrušen a máte-li zájem přivítat svého nového člena rodiny i v pozdějším věku, stačí se mailem nahlásit. Věk dítěte není limitován. Doufáme v příznivý budoucí vývoj epidemie a věříme, že další plánované termíny v roce 2021 uskuteční. S ohledem na mimořádný zájem o ceremoniál Vítání občánků se město rozhodlo posílit vypsané termíny o další dva dny. Konkrétně se jednalo o neděle 15.08 a 05.09.2021.

KZ_95x134_vítání 2021.jpg