Uskutečnily se dva česko-polské workshopy s cílem vytvořit plán marketingové komunikace „Železné cyklotrasy“

DSCN6664.JPG Plán marketingové komunikace „Železné cyklotrasy“


DSCN6664.JPG

16.09.2021 - V rámci projektu „Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky“ se uskutečnily 2 česko-polské workshopy s cílem vytvořit plán marketingové komunikace „Železné cyklotrasy“. První workshop se uskutečnil dne 09.09.201 a byl zaměřen na téma široce pojaté propagace turistických produktů z pohledu „Železné cyklotrasy“. Druhý workshop se uskutečnil ve dnech 13.-14.09.2021 a byl zaměřen na zpracování a srovnání materiálů shromážděných v rámci prvního workshopu a sestavení jednotného a logického dokumentu - zárodku pro plán marketingové komunikace „Železné cyklotrasy“. Obou workshopů se společně s marketingovým expertem, zástupců Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej 'Olza' a Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, účastnili zástupci partnerů, kteří vybudovali „Železnou cyklotrasu“: Město Jastrzębie-Zdrój, Obec Godów, Obec Zebrzydowice, obec Petrovice u Karviné a statutární město Karviná.

publicita-2018-color (nejnovější).jpg

Projekt „Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky“, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002723, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Projekt „Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002723, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.