Upozornění pro pořadatele veřejnosti přístupných podniků

perex_disco_ilu.jpg Obecně závazná vyhláška  o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.    


perex_disco_ilu.jpg

Upozorňujeme pořadatele veřejně přístupných akcí na nutnost dodržování Obecně závazné vyhlášky o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

Vyhláška reguluje činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek, bezpečnost, zdraví a majetek osob v uzavřených i neuzavřených prostorách.

Pořadatele těchto podniků upozorňujeme především na dodržení termínu podání žádosti pro případnou aktualizaci přílohy č. 1 vyhlášky, která uvádí seznam veřejnosti přístupných podniků pořádaných v neuzavřeném prostoru s dobou ukončení po 22. hodině. Termín podání je tři měsíce před konáním samotného podniku.

Také připomínáme, že dle článku 5 vyhlášky jsou pořadatelé všech veřejnosti přístupných podniků končících po 22. hodině v uzavřených i neuzavřených prostorách povinni písemně splnit oznamovací povinnost, a to nejméně deset dní před konáním veřejnosti přístupného podniku.

Bližší informace naleznete v záložce Potřebuji vyřídit“ – „Veřejná prostranství“, popř. na tel.: 596 387 477 (Dagmar Dlouhá, Odbor školství a rozvoje, odd. školství, kultury a sportu).