Proběhlo česko-polské teoretické cvičení pro zvládání povodní

perex_konference_povodně_CZ-PL.jpg Projekt "Společně proti povodni" získal dotaci z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.


perex_konference_povodně_CZ-PL.jpg

V rámci klíčových aktivit projektu „Společně proti povodni“ se dne 21. března 2018 v Hotelu Dąbrówka (Jastrzębie-Zdrój, Polsko) uskutečnilo teoretické cvičení. Cvičení mělo formu konference a její náplní bylo především teoretické seznámení všech zúčastněných složek s praktickými zkušenostmi s řešením povodní na české i polské straně. Dále byl představen detailní způsob fungování společné obrany proti povodni a druhy pořizovaného vybavení v rámci projektu spolu s možnostmi jeho nasazení. Konference se zúčastnily složky z české i polské strany hranice zapojené do projektu. Své příspěvky a zkušenosti prezentovali například zástupci městské policie, státní policie a sborů dobrovolných a profesionálních hasičů.

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

Projekt „Společně proti povodni", registrační číslo projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

Projekt „Razem przeciw powodzi“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.“