Společný česko-polský projekt partneru město Jastrzębie-Zdrój, statutárního města Karviné a statutárního města Havířov

perex_Evropský_parlament_ilu.jpg Měsícem dubnem byla započata realizace projektu "VI Polsko - Česká odborná setkání", který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu Polské republiky.


perex_Evropský_parlament_ilu.jpg

Cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu a upoutání pozornosti evropských politiků pomocí prezentace konkrétních výsledků přeshraniční spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko.  V rámci projektu budou navštíveny evropské instituce s tematickou výstavou prezentující přeshraniční spolupráci partnerů. Bude zorganizována konference o přeshraniční polsko-české spolupráci samospráv a budoucnosti této spolupráce v rámci další perspektivy 2020+ za účasti poslanců Evropského parlamentu, pracovníků komisí EU a zástupců dalších evropských institucí. Společná pracovní jednání (workshopy odborných pracovních skupin) povedou k aktualizaci dokumentu „Program partnerské spolupráce měst v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu, bezpečnosti a ochrany zdraví, podnikání a samosprávy.

logo-cz-pl-eu-barevne.jpg

Projekt „VI Polsko - Česká odborná setkání", registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001457, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

 

Projekt „VI polsko-czeskie spotkania branżowe“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001457, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.“