Rezervace veřejného prostranství

_IMG8658.JPG Od 01.09.2020 přijímá Odbor školství a rozvoje žádosti o rezervace pro rok 2021.


_IMG8658.JPG

Odbor školství a rozvoje přijímá již od září 2020 jednotlivé rezervace plochy pro akce konané v roce 2021. K rezervaci použijte „Žádost o rezervaci plochy a termínu pořádání akce na veřejném prostranství“ a zašlete elektronicky na epodatelna@karvina_cz, datovou schránkou es5bv8q nebo písemně či osobně na statutární město Karviná, Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

Upřednostněn bude pořadatel akce, který si o rezervaci požádal jako první!

Před konáním samotné akce je nutno podat „Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem pořádání kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl“.