Rezervace veřejného prostranství

_IMG8658.JPG Od 02.09.2019 přijímá Odbor školství a rozvoje žádosti o rezervace pro rok 2020.


_IMG8658.JPG

27.08.2019 – Z hlediska koordinace akcí konaných na veřejném prostranství vyzýváme pořadatele k rezervaci plochy v dostatečném časovém předstihu tak, aby nedocházelo ke kolizi více akcí ve stejném termínu. Odbor školství a rozvoje přijímá od 02.09.2019 jednotlivé rezervace plochy pro akce konané v roce 2020. K rezervaci použijte „Žádost o rezervaci plochy a termínu pořádání akce na veřejném prostranství“ a odešlete ji poštou Odboru školství a rozvoje písemně na adresu statutární město Karviná, Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát či elektronicky na epodatelna@karvina_cz. Upřednostněn bude pořadatel akce, který si plochu zarezervuje jako první!