Projekt na odstranění jmelí ve městech Karviná a Český Těšín obdržel dotaci z Norských fondů


jmeli.jpg

Rozhodnutím ministra životního prostředí byla přidělena dotace na projekt "Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí".

Náplní projektu je zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí na území statutárního města Karviná, jež je zároveň žadatelem o dotaci, a partnera projektu města Český Těšín.

Projekt je zaměřen na celkové zajištění provozní bezpečnosti stávajících stromů, které ohrožují majetek a zdraví osob. Zároveň je jeho cílem prodloužení životnosti existujících stromů na daných stanovištích, a tím uchování stávajících mikrohabitatů a uchování biologické rozmanitosti druhů na ně vázaných.

Období realizace projektu je 05/2023-04/2024.

 

norske-fondy-banner-130x27-rgb.jpg

Projekt „Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí",

registrační číslo projektu: 3214200008,

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.