Proběhlo společné česko-polské protipovodňové cvičení

DSCN6799.JPG Projekt „Společně proti povodni“


DSCN6799.JPG

V rámci udržitelnosti projektu „Společně proti povodni“ se dne 30.10.2021 uskutečnilo společné česko-polské protipovodňové cvičení na území obce Zebrzydowice. Cílem cvičení bylo především praktické ověření zvolených postupů, názorná ukázka pořízené techniky a detailní seznámení všech účastníků s možnostmi jejího nasazení v praxi. Zároveň byla ověřena možnost spojení pomocí radiostanic, které byly zakoupeny v rámci projektu a byly jednotlivými partnery zapůjčeny zahraničnímu partnerovi k využití na vlastním území. Partnery projektu jsou: statutární město Karviná, obec Petrovice u Karviné, obec Zebrzydowice, město Jastrzębie-Zdrój a Městské velitelství Státního hasičského záchranného sboru v Jastrzębie-Zdroju.

 

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

Projekt „Společně proti povodni", registrační číslo projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Projekt „Razem przeciw powodzi“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.“