Žáci vybraných základních škol se seznámili s cvičením workout

Cvičení nezná hranic.JPG S teorií i praxí stále populárnějšího cvičení je seznámili zkušení workoutisté z Karviné a Jastrzębie-Zdróju.


Cvičení nezná hranic.JPG

Dne 19.03.2019 proběhla v rámci realizace česko-polského projektu „Cvičení nezná hranic“ ukázka workoutových cviků na ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím v Karviné. Ukázky byly vedeny pokročilými skupinami z obou stran hranice. Českou republiku reprezentoval Workout Karviná a zahraniční hosty z Polska pak Workout Jastrzębie-Zdrój. Ukázky cvičení byly spojeny s výkladem o dané sportovní aktivitě, ale také s praktickým tréninkem dětí a mládeže. Školáci si mimo nových znalostí odnesli ze setkání i propagační a motivační předměty, které byly pořízeny v rámci společného projektu.

 

 

publicita-2018-color.jpg

 

 

 

Projekt „Cvičení nezná hranic“, registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001663, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Projekt „Ćwiczenie nie zna granic“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001663, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.