Příprava bezvýlomové trhací práce velkého rozsahu

3474[1].jpg Společnost OKD informuje o předpokládaném termínu práce na Dole ČSM.


důl-ČSM-sever.jpg

15.01. 2020 – Společnost OKD, a.s. informuje o předpokládaném termínu provádění bezvýlomové trhací práce velkého rozsahu na Dole ČSM - lokalita Jih.

Jedná se o neděli 19.01.2020 a středu 22.01.2020, v čase 14.00 – 16.00, pracoviště 401 204, druhá kra. Použito bude 1 600 kg resp. 1525 kg výbušniny.