On-line workshop projektu "AdTech"

20210623_101307.jpg aditivní technologie na základních školách


20210623_110943.jpg

28.06.2021 - V rámci realizace česko-slovenského projektu „AdTech“ proběhl dne 23. 06. 2021 závěrečný on-line workshop, který se skládal ze dvou částí.

V první části představili projektoví manažeři jednotlivé fáze realizace projektu, obtíže a jejich řešení, které za dobu čtyř let museli zvládnout. Druhá část byla věnována využití aditivní výroby v praxi. Odborný garant projektu Ing. Petr Štefek účastníkům on-line workshopu představil dnešní možnosti v oblasti aditivních technologií, inovátorské společnosti zabývající se 3D tiskem a inspiroval základní školy mnoha zajímavými podněty.

Jak uvedl vedoucí projektový manažer tohoto projektu Ing. Woźniak: „I když náš projekt výrazně ovlivnila koronavirová pandemie, tak se povedlo ve spolupráci s našimi partnery z města Prievidza nalézt řešení a zdárně v tomto měsíci ukončit fyzickou realizaci projektu. Věřím, že minimálně po dobu udržitelnosti projektu, ale i déle, plně využijeme získané znalosti a možnosti a vytvoříme lepší podmínky pro kvalitní přípravu žáků základních škol v Karviné a Prievidzi pro lepší uplatnění v technických oborech v reakci na poptávku místních zaměstnavatelů po technicky vzdělané pracovní síle.“

logo_IRRVA_2014-20.jpg

Projekt „AdTech“ registrační číslo projektu 304011D118 je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.