On-line aktivity zakončily realizaci projektu MODEL.GO


images.jpg

On-line aktivity zakončily realizaci projektu MODEL.GO, společného česko-polského projektu posilujícího spolupráci jednotek územních samospráv v oblasti krizového řízení, veřejných institucí, nestátních neziskových organizací, místních komunit z polské a české části Euroregionu Těšínské Slezsko, partnerů projektu (Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej 'Olza', město Jastrzębie-Zdrój, Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska a statutární město Karviná) a subjektů z francouzsko-německého pohraničí, za ztížených podmínek pro jeho realizaci díky existenci a důsledkům COVID-19.

Celkem se v rámci on-line aktivit projektu, za použití vybavení zakoupeného v rámci projektu, uskutečnilo:

    1. v rámci „Akademie přeshraniční spolupráce“ –18 videosetkání, 4 webináře, 4 (e-)rozhovory, 2 (e-)debaty,
    2. v rámci přenosu dobré praxe v řešení krizových situací a realizaci přeshraniční spolupráce s pohraničím francouzsko-německým – 4 videosetkání,
    3. v rámci „Digitální platformy spolupráce a výměny informací“ – 5 videosetkání.

 

 

logo-cz-pl-eu-barevne.jpg

Projekt „MODEL.GO",

registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002856,

je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

Projekt „MODEL.GO“,

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002856,

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.“