ODISka - společník pro výhodné cestování Moravskoslezským krajem – v roce 2023


ODISka – bezkontaktní čipová dopravní karta je v Moravskoslezském kraji realitou již třináctým rokem, přitom stále existuje řada lidí, kteří mají ke své škodě o tomto médiu informace značně deformované nebo nedostatečné, a to přesto, že ODISek již bylo vydáno více než třičtvrtě milionu.

Proč a jak vlastně ODISka vznikla?

Bezkontaktní čipové karty jako jízdenka ve veřejné dopravě nejsou pro významnou část obyvatel Moravskoslezského kraje žádnou novinkou již od konce 90. let. V příměstské autobusové dopravě a v menších systémech MHD je používá již řadu let většina autobusových dopravců, samostatnou kapitolou jsou pak České dráhy, které svou IN-kartu používají pro různé tarifní aplikace. Jednotlivé karetní systémy však měly jednu zásadní nevýhodu – většinou nebylo možné kartu jednoho dopravce použít u dopravců jiných. Tato skutečnost pak zásadním způsobem komplikovala používání tarifu integrovaného dopravního systému ODIS, který je jako každý integrovaný dopravní systém právě založen na společném tarifu pro všechny dopravce.

odisk.jpg

Teprve technický pokrok a v nemalé míře i vůle zainteresovaných subjektů pomohly tento problém vyřešit. Byl zpracován realizační projekt jednotného standardu pro odbavovací systémy a karty všech dopravců v kraji. Standard garantoval, že karty jednotlivých dopravců-vydavatelů byly vzájemně kompatibilní v rámci celého ODIS. Na kartách je společný prostor pro nahrávání dlouhodobých časových jízdenek ODIS a společná elektronická peněženka pro placení jednotlivého jízdného ODIS. Proces realizace byl zahájen 1. února 2011. Od roku 2020 již ODISky vydává namísto jednotlivých dopravců Koordinátor ODIS.

Od letošního roku změnily ODISky svou vizuální podobu, jsou nově červené a s novým logem ODIS.

 

Kde všude lze ODISku prakticky používat?

ODISku lze použít v jakémkoliv dopravním prostředku v rámci ODIS v celém Moravskoslezském kraji, popřípadě i v několika obcích v krajích sousedních. Pokud ODISku využívají např. obyvatelé Karviné nebo jiných měst jako dlouhodobou časovou jízdenku a nahrají si na ni i elektronické peníze, mohou ji používat:

  • k úhradě jednotlivého jízdného, pokud jim skončí platnost kuponu a nestihnout si zakoupit a nahrát nový,
  • k úhradě jednotlivého jízdného, pokud cestují mimo oblast s předplacenými zónami, regionální jízdné v příměstských autobusech mají levnější o 9,- Kč (obyčejné jízdné) a navíc mohou za určených podmínek přestupovat se slevou dalších 9,- Kč v navazujícím spoji.

 

ODISka se ale vyplatí i těm, kteří pravidelně veřejnou dopravu nepoužívají, a tedy nemají žádnou dlouhodobou jízdenku. S nabitou elektronickou peněženkou jsou vždy připraveni kdykoliv použít služeb veřejné dopravy, a to téměř vždy levněji než při platbě v hotovosti.

ODISku lze použít k úhradě jednotlivého jízdného ODIS:

  • ve všech regionálních autobusových linkách zařazených do ODIS dopravců Arriva Morava, ČSAD Frýdek-Místek, ČSAD Havířov, ČSAD Karviná, ČSAD Uherské Hradiště, Transdev Morava, TQM holding, Vojtila Trans, Z-Group Bus.
  • ve všech linkách MHD v Bruntále, Českém Těšíně, Frýdku-Místku, Havířově, Karviné, Krnově, Novém Jičíně, Opavě, Orlové, Ostravě, Studénce a Třinci,
  • ve vlacích (všechny osobní a spěšné vlaky, vybrané rychlíky) zařazených do ODIS dopravců České dráhy, GWTR, MBM Rail, RegioJet.

 

A navíc, díky spolupráci Moravskoslezského a Zlínského kraje, lze ODISku použít také ve všech vlacích a autobusech IDZK (Integrovaná doprava Zlínského kraje).

 

Jaké výhody získá držitel ODISky?

Výhod vyplývajících z přechodu od papírové jízdenky je celá řada. Nová karta ve vazbě na odbavovací systém ve vozidlech umožňuje realizovat sofistikovanější tarifní řešení. Jednou z takových možností byla náhrada městské časové papírové jízdenky, kdy byl cestující stresován, zda stihne dojet do své cílové zastávky ve stanoveném čase, jízdenkou tzv. dojezdovou. V praxi tak dojede vždy do cíle za stanovený obnos, časový limit platí pouze pro čas přestupu. Další výhodou je automatická možnost kombinace jízdenky dlouhodobé s jednotlivou v případě, kdy výjimečně vyjíždí ze své „předplacené“ oblasti v příměstských zónách. Samozřejmostí je možnost zablokování karty v případě ztráty.

Držitele ODISek chceme rovněž za jejich používání odměnit, proto jsme ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a dalšími subjekty již v loňském roce dojednali benefitní program, kdy držitelům platných ODISek byla poskytnuta sleva na vstupném do zámků Frýdek, Nový Jičín, Nová Horka, Bruntál a hradů Hukvaldy a Sovinec, dále pak do Family parku Skalka. Letos bude tento benefitní program rozšířen o další turisticky zajímavá místa v kraji, nově letos přibydou i atrakce vybraných účastníků projektu Technotrasy. Seznam zapojených subjektů naleznete na www.odis.cz/benefity.

ODISka se prostě vyplatí!