Karviná má zpracovanou Koncepci zeleně

perex_koncepce zeleně.png Kompletní dílo je na webu města a do 20.09.2021 jej můžete připomínkovat.


1. Park Bedřicha Smetany.jpg

14.09.2021 – Statutární město Karviná již má k dispozici finální verzi Koncepce zeleně. Ta vychází z hodnocení aktuálního stavu ploch veřejné zeleně a navrhuje rozvoj systému zeleně, strategické cíle, nové zelené plochy, rekonstrukce současných ploch zeleně, vize v oblasti udržitelné zeleně a plán péče o zeleň.

Na webu města je k dispozici kompletní dokumentace Koncepce zeleně, včetně její prezentace.

Své připomínky k finální koncepci můžete v termínu do 20.09.2021 sdělit Ing. Anně Faltýnkové, anna.faltynkova@atregia_cz, +420 771 173 423, z brněnské společnosti Atregia, která koncepci zpracovala. Současně můžete tímto e-mailem potvrdit svůj zájem o účast na on-line prezentaci Koncepce zeleně, která bude připravena v prostředí Teams v úterý 21.09.2021 od 15 hodin. 

Při zpracování Koncepce zpracovatel komunikoval nejen se zástupci statutárního města Karviná, ale taktéž kontaktoval ohledně spolupráce/vyjádření subjekty, které se problematikou zeleně zabývají a jejich zkušenosti a doporučení byla pro koncepci velice významná. Podkladem pro zpracování Koncepce zeleně byly rovněž podněty občanů města, které jste mohli zpracovatelům sdělit do 11.11.2020 prostřednictvím elektronického dotazníku. 

Město má tak nyní plán pro další rozvoj zeleně ve městě včetně optimalizace plánu na zlepšení péče a údržby, uspořádání a vybavení zelených ploch a přírodních lokalit ve městě.

 

Dokument „Koncepce zeleně“ je součástí projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné“, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/ 17_080/0009841 financovaného z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu.

EU - sociální fond.jpg