Haźlach zve na sváteční jarmark

perex_pl jarmark.png Předvánoční sváteční jarmark


06.12.2021 – Statutární město Karviná a Gmina Hażlach zvou  na SVÁTEČNÍ JARMARK do Haźlachu, který se koná v neděli 12.12.2021  od 11 do 14 hodin.

Plakat Jarmark 2021.JPG

s4-publicita-2018-color (nejnovější)-Středy a Podval.jpg

Projekt „Kultura v údolí řeky Olše", registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002042, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj   Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.