ZŠ Dělnická bude od nového školního roku opět plně v provozu

IMG_20190709_095626.jpg Nástavba učeben a úpravy objektu školní družiny a jídelny byly ukončeny


64.jpg

Ve školním roce 2019/2020 přivítají žáky i učitele na ZŠ Dělnická nové učebny, které mají zajistit podporu a rozvoj klíčových kompetencí u žáků zaměřených na cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi a přírodní vědy, k čemuž využijí nejen nový nábytek, ale také počítače, tablety a další učební pomůcky.

V rámci stavby došlo k vybudování nového patra, ve kterém vznikly 4 nové odborné učebny, kmenová inkluzivní učebna, nová sociální zařízení, kabinet, sklad pomůcek, šatna a také spojovací koridor mezi stávající budovou školy a školní družinou. Nově byl vybudován i výtah, který nyní zajistí bezbariérový přístup.