Zahájení oprav chodníků v univerzitním parku

Univerz. park - snímek.jpg Opravované úseky budou pro pěší uzavřeny


Univerz. park - snímek.jpg

V době od 20.5.2019 bude probíhat oprava chodníků v Univerzitním parku v Karviné, a to na prostranství mezi budovou obchodně-podnikatelské fakulty a budovou městské policie. Po dobu realizace budou opravované úseky pro pěší uzavřeny. Dokončení prací se předpokládá před začátkem letních prázdnin.