Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné - Ráji

Doprava na komunikaci je omezena


Polská .jpg

Práce na výstavbě nového chodníku na ul. Polská v Karviné Ráji, o celkové délce 650m, pokračují. Ten naváže na chodník u ulice V Zákoutí a bude pokračovat až na hranici s Polskou republikou. Vzhledem k bezpečnosti řidičů a chodců je uzavřen jeden jízdní pruh vozovky a doprava je řízena semaforem. Výstavba probíhá postupně v několika na sebe navazujících úsecích v závislosti na klimatických podmínkách. Ukončení realizace se předpokládá v 1. pololetí letošního roku.