Revitalizace vodní plochy na území parku Boženy Němcové

Odbahnění 1.JPG Práce se blíží k závěru  


mostek lodičky.jpg

V rámci prací na revitalizaci vodní plochy v parku Boženy Němcové bylo provedeno odbahnění. Následně došlo k úpravě břehů a zvýšení jejich stability. Okolo vodní plochy byla vybudována nová štěrková stezka, která nyní nabízí ideální trasu pro pěší. Byla postavena lávka, která spojuje jeden z ostrůvků s hlavním břehem.  A z důvodu nepřiměřeného rozšíření vodních rostlin proběhlo jejich odstranění a sběr z vodní plochy. V rámci revitalizace byly kolem vodní plochy vysazeny nové stromy a keře. Revitalizační práce zahrnují také vybudování nových odpočívadel. Tyto odpočinkové zóny budou vybaveny mobiliářem (lavice z kmenů, lavičky a odpadkové koše). Práce budou dokončeny  během léta.

Většina finančních prostředku na tuto akci byla poskytnuta Ministerstvem financí ČR.