Revitalizace vodní plochy na území parku Boženy Němcové

Odbahnění 1.JPG Práce budou dále pokračovat od srpna


IMG_20221101_143408.jpg

Na přelomu ledna a února proběhne kácení a probírka stromů pro budoucí stezky na ostrůvcích. Práce na odbahnění sacím bagrem a úprava břehů budou dále pokračovat od srpna a to z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. Práce jsou koordinovány s výstavbou obchvatu města. V rámci revitalizace bude postupně provedeno odbahnění, úprava břehů jezera a dojde ke zvětšení plochy jednoho z ostrovů, u něhož budou nově instalována dvě mola. Další dva ostrovy se propojí lávkou. Kolem vodní plochy bude vybudována nová pěší stezka s odpočivadly doplněnými mobiliářem - lavicemi z kmenů, lavičkami a odpadkovými koši. Výsadba nových dřevin bude realizována hlavně u náspu budovaného obchvatu. Převážná část finančních prostředků je hrazena ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva financí ČR.