Rekonstrukce komunikace, parkoviště a chodníků v Karviné – Mizerově

Práce byly dokončeny 


Studentská.jpg

Rekonstrukce části ul. Studentské byla dokončena. Bylo opraveno stávající parkoviště a chodník podél přilehlého domu.