Opravovaný úsek ulice Slovenské bude uzavřen do září

DSC_1656.JPG Rekonstrukce si vyžádala změny v dopravním značení


DSC_1655.JPG

V současné době probíhá další etapa opravy komunikace  na ul. Slovenské v Karviné-Mizerově, a to v úseku od č. p. 2877/11 po křižovatku s ulicí Čsl. Armády. Práce spočívají ve  výměně stávajícího povrchu komunikace, parkovacích míst, kontejnerového stání a přilehlého chodníku vč. obrubníků.
Po dobu rekonstrukce je opravovaný úsek uzavřen, provoz na zbývajících úsecích ul. Slovenské je změněn na obousměrný. Změny v dopravě jsou označeny přechodným dopravním značením. Práce budou probíhat do září.