Probíhá oprava komunikace na ulici Okružní

IMG-20200605-WA0003.jpg Práce budou probíhat do poloviny prázdnin


IMG-20200605-WA0003.jpg

 Opravy komunikace na ulici Okružní spočívají v odstranění stávajícího krytu, osazení nových betonových obrub vč.   přídlažby ze žulové kostky, výškové úpravy kanalizačních poklopů, výměny stávajících dešťových vpustí a provedení   vodorovného dopravního značení. Práce probíhají v úseku od sjezdu z komunikace ul. Borovského po zatáčku u bytového   domu č. p. 860. Po  dobu opravy platí  přechodné dopravní značení. Ukončení prací se předpokládá koncem měsíce   července.

 Veškerá doprava včetně parkování je zcela vyloučena v době:

 4. 6. - 6. 6. 2020 od 7.00 do 17.00 hod. - frézování povrchu  

 9. 6. - 12. 6. 2020 po celou dobu - pokládka asfaltů.