Nový ráz veřejného prostranství u Permonu

IMG_20190701_134802.jpg Občané mohou využívat nové parkoviště i náměstí


IMG_20190701_134309.jpg

Ke svému konci dospěla rozsáhlá rekonstrukce náměstí Permon v Karviné-Hranicích. V rámci této akce bylo vybudováno nové parkoviště, veřejné osvětlení a doplněn moderní mobiliář. Součástí této stavby byla také dělená stezka pro pěší a cyklisty, která byla spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Bohužel se v této lokalitě setkáváme i s neukázněností některých řidičů, kteří pojíždějí po opravené ploše náměstí a chodnících jako po silnici. Situaci budeme řešit.