Výstavba dětského dopravního hřiště v Karviné – Ráji

Vizualizace dětské dopravní hřiště.png Realizace byla zahájena


Vizualizace dětské dopravní hřiště.png

V květnu byly zahájeny stavební práce na vybudování nového areálu dětského dopravního hřiště v Karviné-Ráji. Stavba bude z části realizována v místě odstraněného objektu bývalé ZŠ Nejedlého. Projekt zahrnuje novostavbu jednopodlažní budovy zázemí s pergolou, dětské hřiště pro nejmenší děti, samotné dopravní hřiště se světelně řízenou křižovatkou, kruhovým objezdem, plochou pro cvičení jízdy zručnosti a chodníky s vhodně umístěnými přechody pro chodce k nácviku chování chodců v dopravě. Součástí je i realizace veškerých potřebných přípojek inženýrských sítí, výstavba parkovacích ploch včetně pozemní komunikace a komunikace pro pěší, vybudování nového veřejného osvětlení, provedení sadových úprav a oplocení. Dokončení stavby se předpokládá na jaře 2024. Během stavby bude dojde k dopravním omezením na ul. Víta Nejedlého. Realizace bude podpořena dotací ze Státního fondu podpory investic.