Svozy 240 litrových nádob na oleje a tuky


Stanoviště: viz. seznam oranžovo-černých 240 litrových nádob na jedlé oleje a tuky

Vývozy nádob probíhají dle stanového harmonogramu v rámci uzavřené smlouvy s firmou TRAFIN OIL, a.s., a to vždy 2. týden v lednu, dubnu, červenci a říjnu běžného roku.

V případě přeplnění nádob firma TRAFIN OIL, a.s. provede do 5 pracovních dnů mimořádný svoz od obdržení výzvy oprávněným zaměstnancem Odboru komunálních služeb Magistrátu města Karviné.

Do odpadových nádob na potravinářské oleje a tuky (oranžovo-černé nádoby) se vkládají pouze uzavřené PET láhve nebo jiné plastové uzavřené obaly.

V odpadových nádobách lze shromažďovat pouze a výhradně jedlé oleje a tuky bez příměsi saponátů a jiných chemických přípravků, zbavené větších mechanických nečistot či jiných odpadních materiálů a zbytků jídla. Rovněž podíl vody či ztužených tuků a drobných nečistot nesmí přesáhnout 10 %.