Větší komfort pro úklid po čtyřnohých společnících

perex_nové sáčky pro pejskaře.jpg Technické služby rozšiřují síť míst se sáčky pro pejskaře.


25.07.2018 – Karviná pořídila nových 27 schránek se sáčky na psí exkrementy. Nový mobiliář doplní do poloviny září již deset stávajících nosičů, které má město ve výpůjčce. Každá schránka je nově součástí sloupku s odpadkovým košem. Další novinkou je materiál samotných sáčků. Ty nejsou z papíru, ale z rozložitelného bioplastu. První tři kusy můžete vidět v Karviné-Fryštátě, a to v parčíku za budovou B magistrátu poblíž obchodního domu PRIOR, u Slezské univerzity a v parku Bedřicha Smetany. Instalace košů bude v závislosti na klimatických podmínkách pokračovat až do listopadu tohoto roku.

Na obecnou vyhláškou stanovenou povinnost uklízet po čtyřnohých mazlíčcích upozorňuje i potisk těchto schránek a košů. Takto označené odpadkové nádoby jsou i nadále určeny pro drobný komunální odpad. Sáčky do schránek budou nadále průběžně doplňovány zaměstnanci veřejné služby dle potřeby.