Karviná podporuje domácí kompostování

2.jpg Díky dotaci město rozdalo zdarma občanům šest stovek kompostérů.


1.jpg

24.04.2020 – Všech 600 kusů kompostérů již bylo vydáno. Jak jsme vás již níže informovali, díky dotaci mohl Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné, ve spolupráci s Technickými službami Karviná, rozdat od 11.11.2019 až do dnešních dnů všech šest stovek 1 400litrových kompostérů. Děkujeme za váš zájem o ekologický způsob života.  

05.11.2019 – Na základě opakovaných požadavků občanů statutární město Karviná, Odbor komunálních služeb ve spolupráci s Odborem školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, zajistilo projekt pod názvem „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů“, registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008466, který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014–2020 a pořídilo 600 kusů kompostérů o objemu 1 400 litrů. Dotace ze strany poskytovatele – Ministerstvo životního prostředí ČR – činí 85 %, zbylých 15 % uhradí město.

Občané, kteří budou mít o kompostér zájem, se mohou od 11.11.2019 do 11.12.2019 a od 6.1.2020 v úředních dnech v pondělí a ve středu od 7:30 h do 17:30 h dostavit na Odbor komunálních služeb, ul. Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát, 1. patro, číslo dveří 62, uzavřít smlouvu o výpůjčce. Vzorovou smlouvu

Pro uzavření smlouvy je nutné dodržet tyto podmínky:

 • fyzická osoba musí mít trvalý pobyt na území města Karviné (při vyřizování je nutné předložit občanský průkaz),
 • kompostér bude umístěn na pozemku, který se nachází v katastrálním území města Karviné na veřejně nepřístupném místě a bude chráněn před poškozením, ztrátou nebo zničením a nesmí být přenechán do užívání třetí osobě (při vyřizování je vhodné předložit výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu na pozemek).

Po řádném uzavření smlouvy si mohou občané kompostéry vyzvednout na Technických službách Karviná, a.s., ul. Bohumínská 1878, Karviná-Nové Město, a to od 12.11.2019 každé úterý a čtvrtek (kromě svátků) od 8:00 h do 16:00 h, v prosinci 2019 i v soboty od 8:00 h do 14:30 h. Pokud kompostér nebude do 30 dnů od uzavření smlouvy vyzvednut, smlouva zaniká.

Dnem následujícím po skončení výpůjčky, tj. dnem následujícím po uplynutí pěti let ode dne schválení posledního vyúčtování dotace poskytovatelem dotace, přejde kompostér bezplatně do vlastnictví fyzické osoby, která si o něj požádala. Od 11.08.2020 je projekt "Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů" v udržitelnosti.

Poznámka: Videonávod na složení kompostéru najdou občané města na níže uvedených odkazech:

https://www.youtube.com/watch?v=FcK0_5vL27o

https://www.youtube.com/watch?v=ShRGOzi3Wb4

Parametry kompostéru:

 • objem 1400 l,
 • výška 130 cm,
 • průměr základny 142 cm,
 • tloušťka stěny 7-9 mm,
 • hmotnost 36,7 kg,
 • odolný vůči teplotám od – 40 do +40 stupňů,
 • vyroben z UV stabilního vysokohustotního polyetylénu,
 • kónický tvar s možností vybírat kompost z každé strany,
 • pojistka proti otevření větrem,
 • zelená barva,
 • je dodáván v rozloženém stavu.

logo EU OPŽP a MŽP.jpg

Projekt „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů“, registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008466, je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.