Odbor komunálních služeb

Odbor komunálních služeb zajišťuje činnosti dobrovolné veřejné služby, odpadového hospodářství, údržbu veřejného osvětlení a semaforů,  správu, provoz a údržbu majetku města a zajišťuje přípravu, realizaci a kordinaci investičních akcí města,  vede evidenci válečných hrobů a pietních míst na území města Karviné a ve správním obvodu ORP . Dále spolupracuje s Úřadem práce ČR v oblasti výkonu veřejné služby a veřejně-prospěšných prací.  


Vedoucí odboru

820.jpg
qr_maierova.png

Ing. Jana Maierová MPA
Odbor komunálních služeb
Telefon: 596 387 216
Email:


Umístění

 • budova "B", ul.Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát (mapa)

Zajišťuje

 • činnosti dobrovolné veřejné služby
 • údržbu veřejného osvětlení a semaforů
 • souhlas pro vyhrazení parkovacích míst ZTP nebo ZTP/P
 • souhlas k uzavírkám a stanovení přechodného dopravního značení
 • souhlas k vjezdu na chodníky
 • údržbu místních komunikací, parkovišť, dopravního značení a parkovacích automatů
 • údržbu cyklotras a cyklostezek
 • agendu autovraků na komunikacích
 • čistotu a zimní údržbu místních komunikací a veřejného prostranství
 • správu veřejné zeleně
 • opravy a údržbu městského mobiliáře, dětských a sportovních hřišť, fontán, autobusových čekáren, směrníků a stojanů na mapy
 • za statutární město Karviná společné stanovisko k připravovaným stavbám
 • evidenci čipového systému psů, celoplošné očkování psů a řeší kastraci koček
 • souhlas s umístěním dočasné reklamy na sloupy veřejného osvětlení
 • komplexní správu tržiště a tržních míst v majetku města
 • správu a údržbu dřevěných stánků
 • organizaci farmářských trhů
 • údržbu památníků, uměleckých děl, kaplí, válečných hrobů a pietních míst
 • souhlas k záboru veřejného prostranství
 • deratizaci a regulaci populací synantropních zvířat
 • odpadové hospodářství

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Pavel Gajdziok
Odbor komunálních služeb
596 387 371 B/55
Ing. Michal GuziurekPh.D.
Odbor komunálních služeb
596 387 298 B/64
Věra Hapková
Odbor komunálních služeb
596 387 303 B/54
Ing. Pavlína Hoferková
Odbor komunálních služeb
596 387 306 B/64
Ing. Iva Horklová
Odbor komunálních služeb
596 387 213 B/59/2
Martina Klusová
Odbor komunálních služeb
596 387 302 B/62
Ing. Jana MaierováMPA
Odbor komunálních služeb
596 387 216 B/59/1
Lukáš Nivnický
Odbor komunálních služeb
596 387 345 B/37
Bc. Iveta Poláchová
Odbor komunálních služeb
596 387 266 B/37
Ing. Martin Rebro
Odbor komunálních služeb
596 387 373 B/54
Mgr. Michal Reczek
Odbor komunálních služeb
596 387 346 B/55
Andrea Szakál
Odbor komunálních služeb
596 387 299 B/52
Bc. Tomáš Trampler
Odbor komunálních služeb
596 387 320 B/55
Ing. Lumír Zabder
Odbor komunálních služeb
596 387 304 B/59/2

 

1    Následující   ››

Harmonogram čištění kanalizačních vpustí

kanal-kryt-plast-vpust_denik-630.jpg Na území města Karviné bude jako každoročně probíhat čištění kanalizačních vpustí.

 

Očkování psů proti vzteklině se uskuteční 21. května 2024

perex_pes_veterina_ilu.jpg Každoročním očkováním psů i koček proti vzteklině, která je nebezpečnou nákazou přenosnou i na člověka, chráníte zdraví jejich i své!

 

Harmonogram čištění ulic

úklid_ilu.jpg Čištění ulic po zimním období proběhne od 25.3. do 30.6. Uvedená data se mohou mírně změnit v závislosti na počasí.

 

Odpadové hospodářství

perex_třídění_ilu.jpg Termíny svozu odpadů, umístění odpadových nádob a kontejnerů a další informace týkající se nakládání s odpady.

 

V třídění odpadu se můžeme stále zlepšovat

341118317_152048764479313_7174742842654273986_n - kopie.jpg Přesvědčili se o tom na vlastní oči karvinští školáci.

 
1    Následující   ››