Způsoby úhrad poplatků

Poplatky lze uhradit v hotovosti, převodem z účtu nebo platební kartou.


Platbu můžete uhradit těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  • V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné
  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné
  • Na poště poštovní poukázkou

V případě místních poplatků (poplatek za psa, za komunální odpad, atd.) použijte přidělený variabilní symbol.