Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Stonava

Zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu obce Stonava v uplynulém období (dále jen „Zpráva").


Návrh Zprávy je určený ke konzultaci s dotčenými orgány, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, sousedními obcemi a veřejností, je zpracován podle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů  (stavební zákon). Do 15 dnů ode dne doručení Zprávy může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po uplynutí této lhůty se nepřihlíží.

K nahlédnutí na následujících odkazech:

Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu obce Stonava.pdf, soubor typu pdf, (918,36 kB)
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Stonava.pdf, soubor typu pdf, (587,18 kB)