Návrh změny č. 3 Územního plánu Petrovice u Karviné

Zveřejnění návrhu změny č. 3 Územního plánu Petrovice u Karviné, určeného pro veřejné projednání.


Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování pořizuje pro obec Petrovice u Karviné změnu č. 3 Územního plánu Petrovice u Karviné zkráceným postupem a zveřejňuje zpracovaný návrh změny č. 3 Územního plánu Petrovice u Karviné, určený pro veřejné projednání s dotčenými orgány, s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, s obcí Petrovice u Karviné a se sousedními obcemi, s oprávněnými investory  a s veřejností.

K nahlédnutí na následujících odkazech:

Oznámení veřejného projednání - veřejná vyhláška.pdf, soubor typu pdf, (939,47 kB)

Návrh změny č. 3 Územního plánu Petrovice u Karviné: 

ZM3 - textová část UP Petrovice-výrok.pdf, soubor typu pdf, (711,51 kB)

ZM3_A.1 Výkres základního členění území.pdf, soubor typu pdf, (2,35 MB)

ZM3_A.1 Výkres základního členění území-legenda.pdf, soubor typu pdf, (635,92 kB)

ZM3_A.2 Hlavní výkres.pdf, soubor typu pdf, (3,97 MB)

ZM3_A.2 Hlavní výkres-legenda.pdf, soubor typu pdf, (701,81 kB)

ZM3_A.3 Výkres dopravní infrastruktury.pdf, soubor typu pdf, (4,39 MB)

ZM3_A.3 Výkres dopravní infrastruktury-legenda.pdf, soubor typu pdf, (930,73 kB)

ZM3_A.4 Výkres technické infrastruktury-vodního hospodářství.pdf, soubor typu pdf, (4,17 MB)

ZM3_A.4 Výkres technické infrastruktury-vodního hospodářství-legenda.pdf, soubor typu pdf, (1,14 MB)

ZM3_A.5 Výkres technické infrastruktury-energetiky a el. komunikací.pdf, soubor typu pdf, (4,29 MB)

ZM3_A.5 Výkres technické infrastruktury-energetiky a el. komunikací-legenda.pdf, soubor typu pdf, (1,27 MB)

Odůvodnění:

ZM3 - textová část UP Petrovice-odůvodnění.pdf, soubor typu pdf, (2,58 MB)

ZM3 - text.část UP Petrovice-odůvod.- příloha č. 3-text s vyznačením změn.pdf, soubor typu pdf, (905,12 kB)

ZM3_B.1 Koordinační výkres.pdf, soubor typu pdf, (6,42 MB)

ZM3_B.1 Koordinační výkres-legenda.pdf, soubor typu pdf, (2,38 MB)

ZM3_B.2 Výkres předpokládaných záborů půdného fondu.pdf, soubor typu pdf, (357 kB)

ZM3_B.2 Výkres předpokládaných záborů půdného fondu-legenda.pdf, soubor typu pdf, (4,47 MB)

ZM3_B.3 Výkres širších vztahů.pdf, soubor typu pdf, (944,57 kB)

ZM3_B.3 Výkres širších vztahů-legenda.pdf, soubor typu pdf, (325,26 kB)