NÁVRH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KARVINÉ KE SPOLEČNÉMU JEDNÁNÍ