Mapové služby

Poskytované mapové služby a otevřená data.


Mapový portál umožňuje publikovat/poskytovat prostorová (geografická) data prostřednictvím on-line webových mapových služeb dle standardu Open Geospatial Consortium (OGC) a mapových služeb ArcGIS Serveru.

Seznam publikovaných mapových služeb a datových sad pro veřejnost je dostupný v aplikaci
Katalog aplikací, dat a služeb.

katalog-aplikaci.png

 

V katalogu zvolte danou mapovou aplikaci, vyberte požadovanou mapovou službu podle názvu mapové vrstvy (datové sady) a tlačítkem Získat se zobrazí adresa a vlastnosti mapové služby.

katalog-mapove-sluzby.png

 

Katalog současně umožňuje vyhledání a stažení otevřených prostorových dat. V levém horním menu zapněte Filtr na položku Datová sada a zobrazí se vám všechny datové sady prostorových dat určené ke stažení jako otevřená data.

katalog-datova-sada-filtr.png