Mapové aplikace

Mapové aplikace a prostorová data pro území ORP Karviná - obce Karviná, Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Stonava.


Vážení uživatelé,

prostřednictvím Mapového portálu můžete využívat mapy a prostorová data z Geografického informačního systému Magistrátu města Karviné. Mapový portál obsahuje nejrůznější mapové aplikace (základní mapa, územní plán, územně analytické podklady, historické letecké snímky a mapy, volby, uzavírky komunikací, dětská hřiště, pasporty a další) určené pro širokou veřejnost.

Součástí mapového portálu je i aplikace pro Hlášení závad.

 

Historií Karvinska se věnuje mapová aplikace Karvinsko ve stopách času, která je napojena na archiválie publikované v Digitálním archivu Zemského archivu v Opavě. Novinky v aplikaci jsou průběžně zveřejňovány zde.

 _______________________________________________________________________________________________________________

Novinky

13.04.2023

Instalována nová verze mapového portálu T-WIST v novém designu úvodní stránky.

 

28.12.2022

Aktualizován obsah územně analytických podkladů ORP Karviná, aktualizovaná data jsou dostupná ve všech aplikacích sekce Územní plánování / Územně analytické podklady.

 

05.09.2022

Byl zveřejněn Územní plán Karviné změna č. 1, 2, 3 v mapové aplikaci Územní plán. Aplikace umožňuje zobrazování jednotlivých výkresů ÚP, dotazování na informace kliknutím do mapy, vyhledávání objektů územního plánu podle označení, zobrazení legendy a textové části.

 

01.03.2022

Aplikace Hlášení závad je nově dostupná ke stažení z Google Play (pro Android 4.2 a vyšší). Po instalaci stačí vybrat z nabídky oblast Karviná a můžete vkládat nová hlášení závad.

 

10.02.2022

Zveřejněna mapová aplikace Kontejnerová stání zobrazující umístění kontejnerových stanovišť.

 

15.10.2021

Aktualizován obsah mapové aplikace Dětská hřiště pro veřejnost.

 

26.05.2021

Nová mapová aplikace věnována historii našeho města Karvinsko ve stopách času.

 _______________________________________________________________________________________________________________ 

Pokyny k ovládání mapových aplikací

Pro zobrazení požadované mapové vrstvy zatrhněte příslušnou vrstvu v panelu Vrstvy (pokud již není automaticky zatrhnuta), poté dojde k automatickému překreslení mapového okna. Pokud je aktuální měřítko mapy jiné než povolený měřítkový rozsah příslušné vrstvy, mapový obsah se nezobrazuje a název příslušné vrstvy je zašedlý.

Pro rychlé hledání objektů v mapě použijte panel Hledat a vyberte požadovaný vyhledávací dotaz Adresa, Parcely, Souřadnice, případně lze vyhledat i další údaje podle typu mapové aplikace.

Pro zjištění popisných informací z mapy klikněte levým tlačítkem do mapy, v místě kliknutí se objeví modrý symbol a dojde k vysvícení nalezených objektů (např. plocha, linie, bod), v panelu Identifikace se pak zobrazí dostupné výsledky. Obsah výsledků je odlišný podle použité mapové aplikace a podle zapnutých mapový vrstev.

Další informace a vysvětlivky k mapovému obsahu jsou dostupné v panelech Legenda nebo O aplikaci.

Pro rychlé přepínání mezi mapovými aplikacemi při zachování řešeného území použijte tlačítko Změna aplikace.

Pro návrat na úvodní stránku mapového portálu použijte tlačítko Úvod.

 _______________________________________________________________________________________________________________

Přehled všech veřejně dostupných mapových aplikací, mapových služeb a otevřených prostorových dat naleznete v Katalogu aplikací, dat a služeb.

 

Náhled obsahu mapového portálu

Zobrazit ve velkém okně

 

Poznámka: Další mapy naleznete ZDE.