Mapové aplikace

Mapové aplikace pro území ORP Karviná - obce Karviná, Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Stonava.


Vážení uživatelé,

prostřednictvím Mapového portálu můžete využívat mapy a prostorová data z Geografického informačního systému Magistrátu města Karviné. Portál obsahuje nejrůznější mapové aplikace (základní mapa, územní plán, územně analytické podklady, historické letecké snímky, volby, uzavírky komunikací, dětská hřiště, pasporty apod.) určené pro širokou veřejnost.

Součástí mapového portálu je i aplikace pro Hlášení závad.

 _______________________________________________________________________________________________________________

Novinky

15.10.2021 Aktualizován obsah mapové aplikace Dětská hřiště pro veřejnost.

 _______________________________________________________________________________________________________________ 

Pokyny k ovládání mapových aplikací

Pro zobrazení požadované mapové vrstvy zatrhněte příslušnou vrstvu v panelu Vrstvy (pokud již není automaticky zatrhnuta), poté dojde k automatickému překreslení mapového okna. Pokud je aktuální měřítko mapy jiné než povolený měřítkový rozsah příslušné vrstvy, mapový obsah se nezobrazuje a název příslušné vrstvy je zašedlý.

Pro rychlé hledání objektů v mapě použijte panel Hledat a vyberte požadovaný vyhledávací dotaz Adresa, Parcely, Souřadnice, případně další údaje podle typu mapové aplikace.

Pro zjištění popisných informací z mapy klikněte levým tlačítkem do mapy, v místě kliknutí se objeví modrý symbol a dojde k vysvícení nalezených objektů (např. plocha, linie, bod), v panelu Identifikace se pak zobrazí dostupné výsledky. Obsah výsledků je odlišný podle použité mapové aplikace a podle zapnutých mapový vrstev.

Další informace a vysvětlivky k mapovému obsahu jsou dostupné v panelech Legenda nebo O aplikaci.

Pro rychlé přepínání mezi mapovými aplikacemi při zachování řešeného území použijte tlačítko Změna aplikace.

Pro návrat na úvodní stránku mapového portálu použijte tlačítko Úvod.

 

Přehled všech veřejně dostupných mapových aplikací, mapových služeb a otevřených prostorových dat naleznete v Katalogu aplikací, dat a služeb.

 

Náhled obsahu mapového portálu

Zobrazit ve velkém okně

 

Poznámka: Další mapy naleznete ZDE.