Ověření pravosti podpisu na listinách a digitálních dokumentech (legalizace, e-legalizace)

folder-document.png Ověřování pravosti podpisu provádí obecní, městké úřady, úřady měst, obvodní nebo místní úřady, které vedou matriky - t.j. matriční úřady.


Název služby

Ověření pravosti podpisu na listinách (legalizace) a digitálních dokumentech (e-legalizace)


V jakém případě ve věci jednat? 

Pokud potřebujete úřední ověření pravosti podpisu na listinném (legalizace) či digitálním dokumentu (e-legalizace).


Popis služby

Ověřování pravosti podpisu provádí obecní, městké úřady, úřady měst, obvodní nebo místní úřady, které vedou matriky - tj. matriční úřady.


Co bude výsledkem? 
Na předloženém listinném dokumentu bude připojena ověřovací doložka o pravosti vašeho podpisu.

K předloženému digitálním dokumentu bude připojena digitální doložka o vašem prohlášení elektronického podpisu na dokumentu za vlastní.


Kdy věc řešit?

Kdykoliv potřebujete úředně ověřit váš podpis na dokumentu listinném či digitálním.


Vyřízení služby

Elektronicky
Osobně

Tuto službu nelze vyřídit pouze elektronicky. Elektronicky lze podat žádost o ověření podpisu na digitálním dokumentu. K samotnému provedení ověření podpisu je pak nutné dostavit se osobně na úřad.

Digitální dokument k ověření podpisu můžete zaslat ...(bude spuštěno až koncem roku 2023).

Můžete si rezervovat svou osobní návštěvu k provedení legalizace nebo e-legalizace na pracovišti CzechPOINT prostřednictvím elektronického rezervačního systému (volba "OBJEDNAT SE NA POBOČKU > CzechPOINT").

Další informace

Legislativa


Možnosti odvolání

U této služby nejsou možnosti odvolání přípustné.


Sankce 

U této služby nejsou stanoveny žádné sankce.


Časté dotazy

Úřad neprovede legalizaci jde-li o podpis na listině, která neobsahuje žádný text.

Nemůže-li fyzická osoba číst nebo psát, provede pověřený pracovník legalizaci pouze za účasti dvou svědků. Svou přítomnost stvrdí svědci podpisem v ověřovací knize příslušného matričního úřadu.


Za popis odpovídá

Odbor správní
oddělení očanskosprávní

Jméno odpovědné osoby

Platnost: 01.07.2022 - neomezeně
Revize: 16.06.2022