Interní auditor


Účel zpracování osobních údajů Kategorie subjektů osobních údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců osobních údajů Doba zpracování osobních údajů
Interní audit Zaměstnanci, další osoby, které jsou klienty statutárního města Karviné, Magistrátu města Karviné Titul, jméno a příjmení a další údaje v podkladech nezbytných pro provedení interních auditů Statutární město Karviná, Magistrát města Karviné Do uzavření spisu + 10 let archivace dle spisového a skartačního řádu