Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Statutární město Karviná jako povinný subjekt zveřejňuje povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


1. Název

statutární město Karviná

2. Důvod a způsob založení

statutární město Karviná je veřejnoprávní korporací, vzniklou ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Statutární město Karviná má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Důvodem vzniku statutárního města Karviné je správa věcí veřejných, jíž se rozumí jednak péče o všestranný rozvoj území města a potřeb fyzických a právnických osob na tomto území, jakož i plnění úkolů k ochraně veřejných zájmů svěřených městu obecně závaznými právními předpisy.

Nadřízenými orgány jsou Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Ministerstvo vnitra České republiky.

3. Organizační struktura

Rozdělení Magistrátu města Karviné na jednotlivé odbory a oddělení najdete na stránce Odbory magistrátu

Organizační strukturu Městské policie Karviná najdete na stránce Vedení a velitelé směn

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Fryštátská 72/1 Karviná-Fryštát 733 24

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Magistrát města Karviné:

  • Budova A: Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát
  • Budova B: Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát
  • Budova C: Karola Śliwky 50, Karviná-Fryštát
  • Budova D: Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát

Městská policie Karviná:

  • Univerzitní park 51/1, Karviná-Fryštát

4.3 Úřední hodiny: Informace o úředních hodinách naleznete na stránce Kontakty

4.4 Telefonní čísla: +420 596 387 111 * Čísla faxu: +420 595 390 980

4.5 Adresa internetové stránky: www.karvina.cz

4.6 Adresa podatelny: Fryštátská 72/1 Karviná-Fryštát 733 24

4.7 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvina_czDalší elektronické adresy: viz stránka Telefonní seznam

4.8 Datová schránka: es5bv8q

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna, a.s.

  • 90018-1721542349/0800 pro platby za komunální odpad
  • 19-1721542349/0800 pro ostatní platby

6. IČO

00297534

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00297534 (je plátcem DPH od 1.4.2009)

8. Dokumenty  

8.1 Seznamy hlavních dokumentů: Hlavní dokumenty jsou uloženy na stránce Veřejné dokumenty.

8.2 Rozpočet: Rozpočet statutárního města Karviné je uložen na stránce Rozpočet.

Přehled výkazů: Přehled výkazů statutárního města Karviné je dostupný na stránce ARISwebuico-new-win2.png a Monitoru Státní pokladnyico-new-win2.png, provozovaném MF ČR.

9. Žádosti o informace

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, můžete podat písemně nebo ústně (osobně, poštou, e-mailem na elektronickou adresy podatelny, datovou schránkou). Vzor žádosti není formalizován, přesto doporučujeme sestavit žádost dle níže uvedeného vzoru.

Soubory ke stažení:

10. Příjem podání a podnětů

Podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí lze písemně (osobně, poštou, elektronickou poštou) na kontaktních adresách. Některá podání vyžadují vyplnění formalizované žádosti. Pro zjištění konkrétních postupů použijte informace na stránce Potřebuji vyřídit, případně popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy na adrese https://portal.gov.czico-new-win2.png (Portál veřejné správy).

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů najdete na stránce Přehled nejdůležitějších předpisů

11.2 Vydané právní předpisy: právní předpisy vydané statutárním městem Karviná jsou uloženy na stránce Právní předpisy města

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je k dispozici na stránce Sazebník úhrad za poskytování infomací

Sazebník je k dispozici na stránce Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona o právu na informace o životním prostředí

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací (Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.)  

Dokumenty ke stažení:

 

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv:

Soubor ke stažení:

13.2 Výhradní licence:

Statutární město Karviná neuzavřelo žádnou smlouvu o poskynutní výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím