Havárie inženýrských sítí uložených v pozemní komunikaci

folder-document.png V případě havárie je nutné provést nezbytné práce v tělese komunikace k bezprostřednímu odstranění této havárie.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Havárie inženýrských sítí uložených v pozemní komunikaci

04. Základní informace k životní situaci:
V případě havárie je nutné provést nezbytné práce v tělese komunikace k bezprostřednímu odstranění této havárie.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Vlastník inženýrských sítí

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Vlastník inženýrských sítí je povinen neprodleně oznámit vlastníku pozemní komunikace provedení prací a pracovní místo alespoň provizorně označit a zabezpečit.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněného formuláře)

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování,
Karola Śliwky 50/8a, 733 24 Karviná-Fryštát,
3. poschodí, kancelář číslo 423, 444,

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář a situační snímek

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

Žádost o dodatečné povolení k zvláštnímu užívání pozemní komunikace

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství řeší Odbor ekonomický Magistrátu města Karviné

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Do 30 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Vlastník pozemní komunikace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronická podatelna epodatelna@karvina_cz
Datová
schránka: es5bv8q (epodatelna@karvina_cz)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

  • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

  •  zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí je možno do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, prostřednictvím Magistrátu města Karviné, Odboru školství a rozvoje

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Právnické a podnikající fyzické osoby pokuta do výše 200 000 Kč dle § 42 b odst. 6 písm. c) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Fyzické osoby pokuta do výše 200 000 Kč dle § 42 a) odst. 7 písm. c) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy:
Neuvedeno

22. Další informace:
Neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování

26. Kontaktní osoba

Ing. Halina Breznenová
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 787
Email:

Bc. Martina Luzarová
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 481
Email:

Ing. Lumír Marszalek
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 480
Email:

Bc. Martina Šandriková DiS.
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 485
Email:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
22.10.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:
22.10.2020

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno